به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان چهل و پنجمین  دوره آزمون  پذیرش دستیار می رساند ثبت نام اینترنتی از تاریخ 10/6/97 الی 15/6/97  صورت می پذیرد . لازم به ذکر است  نوع کاربری را دانشجویان جدیدالورود انتخاب کرده و کلمه عبورکه 4 رقم کد ملی از سمت چپ می باشد را وارد نمایید.